Tréningy

Trénujeme výlučne formou kurzu

Kurz zabezpečí, že skupina študentov je homogénna. Zabránime tak situácii, že do skupiny pokročilých príde začiatočník, ktorému by sa musel tréner venovať individuálne.

Trénujeme bezpečne

Tréning sa koná vo vybavenej telocvični, v ktorej sú k dispozícii žinenky a náradie. Naši študenti majú tak možnosť sa naučiť základné akrobatické prvky (stojky, kotúle, saltá, preskoky) bezpečne, čo je našou prioritou.

Rozdelenie skupín

Parkour A: tréning detí vo veku od 6-9 rokov

Parkour B: tréning detí vo veku od 9 rokov vyššie

Parkour C: pokročilí a starší študenti

Kedy sa trénuje ?

Trénuje sa počas školského roka každú sobotu v týždni. Po prázdninách opäť začíname 1. septembra 2018. Pre aktuálne informácie sledujte naše sociálne siete.

Kde sa trénuje ?

Momentálne sa presúvame do nových priestorov. O novom mieste tréningov budeme čoskoro informovať.