Ako vznikla naša parkour akadémia ?

Parkour v meste Hlohovec môžete trénovať od roku 2017. V tomto roku sa zrodila myšlienka šíriť túto kultúru pohybu ďalej do okolitých miest Slovenska, kde nebola možnosť navštevovať podobné tréningy. Cesta za vysnívaným priestorom, v ktorom bude možné trénovať deti a mládež bola zo začiatku ťažká. No navzdory všetkým prekážkam sa podarilo vytvoriť skvelé miesto na tréning v meste Hlohovec, ktoré navštevujete dnes.

Kto stál za touto myšlienkou ?

Martin Šimora

  • Absolvent Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
  • Podieľal sa na šírení parkouru v jeho začiatkoch na Slovensku | písal sa rok 2004
  • Aktívne pôsobil niekoľko rokov v tíme SX | akrobaticko – kaskadérska skupina
  • Parkouru venoval viac ako polovicu svojho života | 15 rokov, dnes stále aktívny vo veku 28 rokov
  • Momentálne manažér najväčšej parkour telocvične na západnom Slovensku | Skill Lab
  • Zakladateľ parkour akadémie Woolfacademy.sk

Ako sme začali ?

Prvé tréningy sa odohrávali v malej telocvični v meste Hlohovec, kde inventár obsahoval len niekoľko starých gymnastických pomôcok na tréning.

Kam sme sa posunuli ?

Od roku 2018 sme v nových priestoroch, ktoré zodpovedajú našim očakávaniam. Neustále sa snažíme nakupovať nové gymnastické vybavenie, aby sme zlepšili podmienky na tréning. Už dnes disponujeme náradím v tisíckach euro a naše tréningy navštevuje aktívne cez 100 členov. Za ten čas sa nám podarilo vyškoliť troch kvalifikovaných trénerov, ktorým sme poskytli školenie a vlastnia trénerské licencie.

Aké sú naše ambície ?

Našimi ambíciami je, aby podobné tréningové centrá boli v každom menšom meste na Slovensku. Pre deti je tento spôsob pohybu atraktívny a je to perfektný spôsob, ako ich dostať aspoň na okamih od moderných výdobytkov dnešnej doby, akými sú telefóny, počítače, tablety. Často nás navštevujú deti, ktoré nevedia základné gymnastické prvky, ako napríklad kotúľ vzad, kotúľ vpred, mlynské kolo atď. Náš školský vzdelávací systém v tomto smere zlyháva a učitelia si často nevedia rady s deťmi, ktoré nemajú záujem ani snahu niečo robiť navyše (chápeme vzorných pedagógov). No stretávame sa aj s tým, že osnovy telovýchovy na základných a stredných školách už nie sú, čo bývali a nevedia deti dostatočne motivovať. Pedagógovia telovýchovy (systém školstva) sa málo zameriavajú na gymnastickú prípravu a viac preferujú loptové hry (existujú výnimky), čo si čoraz viac uvedomujeme na našich parkour tréningoch. Preto sme veľmi radi, že parkour je pre deti dostatočne atraktívny (naša výhoda) a my vieme ich pozornosť udržať a nasmerovať správnym smerom. Našou ambíciou je vychovať z detí fyzicky zdatných uvedomelých jedincov, ktorí vedia, čo je to disciplína a majú dostatok trpezlivosti a vôle sa učiť. Skúsenosti nadobudnuté na našom tréningu si deti budú odnášať do reálneho života a stanú sa z nich fyzicky aj duševne inteligentné bytosti, ktoré vedia, že kľúčom k úspechu je vytrvalosť a silná vôla.

Nová pobočka v meste Galanta ?

Otvorili sme nové krúžky pre deti v meste Galanta. Nové kurzy nájdete v našom rezervačnom systéme.