TRÉNERI

Martin Woolf Šimora

Martin Woolf Šimora

Riaditeľ

Martin Šimora (31 rokov) je zakladateľ parkour akadémie Woolfacademy.sk. Vyštudoval Univerzitu Konštantína a Filozofa v Nitre. Parkouru a freerunningu venuje od jeho začiatku na Slovensku (2004). Martin je profesionálnym atlétom a parkouru sa venuje aktívne do dnešného dňa. Je certifikovaný tréner I. kvalifikačného stupňa SAKT, zapísaný v registri športových odborníkov. Martin žije v meste Nitra, kde pôsobí ako riaditeľ najväčšej multifunkčnej parkour telocvične na Slovensku (Skill Lab).

Richard Brišák

Richard Brišák

Tréner Galanta

Richard Brišák (25 rokov) pôsobí ako parkour tréner v meste Galanta. Aktuálne študent vysokej školy SPU v Nitre. Je certifikovaný tréner I. kvalifikačného stupňa SAKT zapísaný v registri športových odborníkov. Parkouru a freeruningu sa aktívne venuje od roku 2019. Mimo tréningov sa aktívne venuje silovej gymnastike, workoutu a ľudovému tancu. Jeho tréningy môžete navštíviť tiež v meste Nitra. Pôsobí ako tréner v najväčšej multifunkčnej parkour telocvične na Slovensku (Skill Lab).

Jozef Lošonský

Jozef Lošonský

Tréner Hlohovec

Jozef Lošonský (30 rokov) pôsobí ako parkour tréner v meste Hlohovec. Úspešne ukončil druhý vysokoškolský stupeň (Ing.). Je certifikovaný tréner I. kvalifikačného stupňa SAKT zapísaný v registri športových odborníkov. Parkouru a Freeruningu sa venuje aktívne viac ako 4 roky. Okrem toho je držiteľom zeleného pásu v Karate. Zaujímajú ho aj iné oblasti: aikido, taekwondo, breakdance, vzpieranie, kickbox, vzpieranie, vytrvalostný beh.

Matej Kubík

Matej Kubík

Tréner Galanta

Matej Kubík (18 rokov) pôsobí ako parkour tréner v meste Galanta. Aktuálne študent gymnázia Janka Matúšku v Galante s bilingválnym štúdiom v nemčine. Parkouru a freeruningu sa aktívne venuje od roku 2016. Mimo tréningov sa aktívne venuje aj workoutu.

Naši tréneri absolvovali kurz kondičného trénera pod asociáciou SAKT (Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela), ktorá získala ako prvá organizácia v Slovenskej republike akreditáciu (a teda právo školiť) pre trénerské kvalifikácie Kondičného trénera 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa. Viac o Slovenskej asociácii kondičných trénerov.