TRÉNERI

Martin Woolf Šimora

Martin Woolf Šimora

Riaditeľ

Martin Šimora (30 rokov) je zakladateľ parkour akadémie Woolfacademy.sk. Vyštudoval Univerzitu Konštantína a Filozofa v Nitre. Parkouru a freerunningu venuje od jeho začiatku na Slovensku (2004). Martin je profesionálnym atlétom a parkouru sa venuje aktívne do dnešného dňa. Je certifikovaný tréner I. kvalifikačného stupňa SAKT, zapísaný v registri športových odborníkov. Martin žije v meste Nitra, kde pôsobí ako riaditeľ najväčšej multifunkčnej parkour telocvične na Slovensku (Skill Lab).

Richard Brišák

Richard Brišák

Tréner Galanta

Richard Brišák (24 rokov) pôsobí ako parkour tréner v meste Galanta. Aktuálne študent vysokej školy SPU v Nitre. Je certifikovaný tréner I. kvalifikačného stupňa SAKT zapísaný v registri športových odborníkov. Parkouru a freeruningu sa aktívne venuje od roku 2019. Mimo tréningov sa aktívne venuje silovej gymnastike, workoutu a ľudovému tancu. Jeho tréningy môžete navštíviť tiež v meste Nitra. Pôsobí ako tréner v najväčšej multifunkčnej parkour telocvične na Slovensku (Skill Lab).

Jozef Lošonský

Jozef Lošonský

Tréner Hlohovec

Jozef Lošonský (29 rokov) pôsobí ako parkour tréner v meste Hlohovec. Úspešne ukončil druhý vysokoškolský stupeň (Ing.). Je certifikovaný tréner I. kvalifikačného stupňa SAKT zapísaný v registri športových odborníkov. Parkouru a Freeruningu sa venuje aktívne viac ako 4 roky. Okrem toho je držiteľom zeleného pásu v Karate. Zaujímajú ho aj iné oblasti: aikido, taekwondo, breakdance, vzpieranie, kickbox, vzpieranie, vytrvalostný beh.

Naši tréneri absolvovali kurz kondičného trénera pod asociáciou SAKT (Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela), ktorá získala ako prvá organizácia v Slovenskej republike akreditáciu (a teda právo školiť) pre trénerské kvalifikácie Kondičného trénera 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa. Viac o Slovenskej asociácii kondičných trénerov.