O NÁS

Naše kurozvé tréningy prebiehajú každú sobotu (Hlohovec, Galanta). Prihlasovanie na nové kurzy (november – december 22) je spustené. REZERVAČNÝ SYSTÉM

V našich akadémiách sa zameriavame na všestranný rozvoj pohybových a silových schopností u detí a mládeže. Naše parkour akadémie nájdete v meste Hlohovec a Galanta. Parkour tréningy prebiehajú pod dozorom našich kvalifikovaných trénerov formou kurzu (každú sobotu). Tréning sa skladá zo silovej a gymnastickej časti, ktorá našich študentov postupne pripraví na ťažšie akrobatické prvky a preskoky. V prípade záujmu o parkour tréning prejdite do nášho rezervačného systému, kde nájdete ponuku kurzov s voľnými miestami.

Čo je to parkour a freerunning ?

Parkour a freerun môžeme definovať ako fyzický pohyb, pri ktorom sa snaží atlét dostať z bodu A do bodu B čo najrýchlejším a najefektnejším spôsobom, pričom vykonáva rôzne preskoky cez prekážky a do svojej flow môže zapojiť aj rôzne akrobatické prvky, ako napríklad salto vpred, salto vzad a iné (freerunning).

 

Kto založil parkour akadémiu WOOLFACADEMY ?

Parkour akadémiu založil Martin Woolf Šimora, ktorý sa parkouru a freerunningu venuje od jeho začiatku na Slovensku (2004).  Vyštudoval Univerzitu Konštantína a Filozofa v Nitre. Je certifikovaný tréner I.kvalifikačného stupňa SAKT zapísaný v registri športových odborníkov. Momentálne pôsobí v spoločnosti Skill LAB v Nitre, ako riaditeľ najväčšej parkour haly na západnom Slovensku www.skills.sk