Kto sme

Naše akadémie (Hlohovec, Galanta) sú  pre našich členov otvorené. Tréningy prebiehajú podľa zaužívaného rozvrhu, nahrádzame si tréningy do 6.6. Od 13.6 už sme zverejnili nové parkour kurzy.  Trénujeme za  určitých pravidiel, ktoré musíme dodržať: Pri príchode a čakaní na tréning musia mať všetci prítomní prekryté horné dýchacie cesty (rúško,šatka,šál). Počas tréningu budú mať rúško len tréneri, zverenci pri cvičení budú môcť rúško odložiť. Šatne nebudú k dispozícii, je potrebné prísť na tréning už v športovom oblečení. Pred vstupom do priestorov si každý dezinfikuje ruky (dezinfekciu zabezpečíme). Každý si prinesie vlastnú fľašku na vodu. Zákaz akéhokoľvek kontaktu / žiadne podávanie rúk, dopomoce. V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte správu.
Tešíme sa na vás !

V našich akadémiách sa zameriavame na všestranný rozvoj pohybových a silových schopností u detí a mládeže. Naše parkour akadémie nájdete v meste Hlohovec a Galanta. Parkour tréningy prebiehajú pod dozorom našich kvalifikovaných trénerov formou kurzu. Tréning sa skladá zo silovej a gymnastickej časti, ktorá našich študentov postupne pripraví na ťažšie akrobatické prvky a preskoky. V prípade záujmu o parkour tréning prejdite do nášho rezervačného systému, kde nájdete ponuku kurzov s voľnými miestami.

Čo je to parkour a freerunning ?

Parkour a freerun môžeme definovať ako fyzický pohyb, pri ktorom sa snaží atlét dostať z bodu A do bodu B čo najrýchlejším a najefektnejším spôsobom, pričom vykonáva rôzne preskoky cez prekážky a do svojej flow môže zapojiť aj rôzne akrobatické prvky, ako napríklad salto vpred, salto vzad a iné.

Kto založil parkour akadémiu WOOLFACADEMY ?

Parkour akadémiu založil Martin Woolf Šimora, ktorý sa parkouru a freerunningu venuje od jeho začiatku na Slovensku (2004).  Vyštudoval Univerzitu Konštantína a Filozofa v Nitre. Je certifikovaný tréner I.kvalifikačného stupňa SAKT zapísaný v registri športových odborníkov. Momentálne pôsobí v spoločnosti Skill LAB v Nitre, ako riaditeľ najväčšej parkour haly na západnom Slovensku www.skills.sk