Kto sme

V našej akadémii sa zameriavame na všestranný rozvoj pohybových a silových schopností u detí a mládeže. Priamo v meste Hlohovec trénujeme: parkour a freerun a parkour detská prípravka pre tých najmenších. Naše tréningy sa skladajú zo silovej a gymnastickej časti, ktorá našich študentov postupne pripraví na ťažšie akrobatické prvky a preskoky.

Čo je to parkour a freerunning ?

Parkour a freerun môžeme definovať ako fyzický pohyb, pri ktorom sa snaží atlét dostať z bodu A do bodu B čo najrýchlejším a najefektnejším spôsobom, pričom vykonáva rôzne preskoky cez prekážky a do svojej flow môže zapojiť aj rôzne akrobatické prvky, ako napríklad salto vpred, salto vzad a iné.

Kto založil parkour akadémiu WOOLFACADEMY ?

Parkour akadémiu založil Martin Woolf Šimora, ktorý sa parkouru a freerunningu venuje od jeho začiatku na Slovensku. Je certifikovaný tréner I.kvalifikačného stupňa SAKT zapísaný v registri športových odborníkov. Je tiež zakladateľom magazínu o športe a zdraví www.nonsotpfit.sk a momentálne pôsobí v spoločnosti Skill LAB v Nitre, ako riaditeľ pobočky a tréner parkouru www.skills.sk