Kto sme

Aktualizované 11.05.2021

Po dlhej pauze budeme môcť opäť pokračovať v našich pohybových kurzoch – zatiaľ len pobočka Galanta. V pobočke Hlohovec musíme počkať na sprístupnenie priestorov. Telocvičňa sa zatiaľ nesmie využívať, hneď ako sa to zmení vás budeme informovať a pokračujeme v kurzoch rovnako, ako v meste Galanta. Do ukončenia všetkých kurzov, ktoré sme museli pozastaviť zostáva 10 tréningov. Tréningy v meste Galanta budú v rovnakých časoch, ako ste ich navštevovali predtým (12:00-13:00, 14:00-15:00). Ďalšie informácie vám napíšeme v priebehu týždňa.

V prípade otázok nám napíšte správu.
www.woolfacademy.sk

V našich akadémiách sa zameriavame na všestranný rozvoj pohybových a silových schopností u detí a mládeže. Naše parkour akadémie nájdete v meste Hlohovec a Galanta. Parkour tréningy prebiehajú pod dozorom našich kvalifikovaných trénerov formou kurzu. Tréning sa skladá zo silovej a gymnastickej časti, ktorá našich študentov postupne pripraví na ťažšie akrobatické prvky a preskoky. V prípade záujmu o parkour tréning prejdite do nášho rezervačného systému, kde nájdete ponuku kurzov s voľnými miestami.

Čo je to parkour a freerunning ?

Parkour a freerun môžeme definovať ako fyzický pohyb, pri ktorom sa snaží atlét dostať z bodu A do bodu B čo najrýchlejším a najefektnejším spôsobom, pričom vykonáva rôzne preskoky cez prekážky a do svojej flow môže zapojiť aj rôzne akrobatické prvky, ako napríklad salto vpred, salto vzad a iné.

Kto založil parkour akadémiu WOOLFACADEMY ?

Parkour akadémiu založil Martin Woolf Šimora, ktorý sa parkouru a freerunningu venuje od jeho začiatku na Slovensku (2004).  Vyštudoval Univerzitu Konštantína a Filozofa v Nitre. Je certifikovaný tréner I.kvalifikačného stupňa SAKT zapísaný v registri športových odborníkov. Momentálne pôsobí v spoločnosti Skill LAB v Nitre, ako riaditeľ najväčšej parkour haly na západnom Slovensku www.skills.sk