Kto sme

Aktualizované 11.09.2021

Vážení rodičia a naši cvičenci,

Naše dvojmesačné parkour krúžky sme spustili dňa 11.09.2021 (Hlohovec, Galanta). Každý kurz obsahuje spolu 8 tréningov. Do kurzu sa dá prihlásiť aj po jeho začiatku – cena za kurz sa znižuje podľa toho, koľko tréningov už v kurze už bolo odtrénovaných. V ponuke je po novom aj doplnkový tréning OPEN GYM.

Čo v prípade, že sa zmení epidemiologická situácia na Slovensku ? 

Samozrejme môže nastať situácia, že budeme musieť pozastaviť alebo zrušiť naše kurzy. Ak nastane takáto situácia, tak sa nemusíte ničoho obávať – o svoje predplatené tréningy neprídete. V prípade, že kurz budeme nútení pozastaviť, tak ihneď ako to bude možné pokračujeme a všetko si vynahradíme. O všetkom budeme informovať.

Všetky kurzy sú aktuálne v predaji v sekcii REZERVAČNÝ SYSTÉM. Prihlasovanie a platba členského príspevku prebieha výlučne online formou (platba v hotovosti nie je možná).

V prípade, že sa v rezervačnom systéme nenachádza vaša veková skupina, tak kurz je aktuálne vypredaný. Môžete sa prihlásiť do našej čakárne. Ak tréningový čas otvoríme, tak vás budeme ihneď kontaktovať na e-mail.

V našich akadémiách sa zameriavame na všestranný rozvoj pohybových a silových schopností u detí a mládeže. Naše parkour akadémie nájdete v meste Hlohovec a Galanta. Parkour tréningy prebiehajú pod dozorom našich kvalifikovaných trénerov formou kurzu. Tréning sa skladá zo silovej a gymnastickej časti, ktorá našich študentov postupne pripraví na ťažšie akrobatické prvky a preskoky. V prípade záujmu o parkour tréning prejdite do nášho rezervačného systému, kde nájdete ponuku kurzov s voľnými miestami.

Čo je to parkour a freerunning ?

Parkour a freerun môžeme definovať ako fyzický pohyb, pri ktorom sa snaží atlét dostať z bodu A do bodu B čo najrýchlejším a najefektnejším spôsobom, pričom vykonáva rôzne preskoky cez prekážky a do svojej flow môže zapojiť aj rôzne akrobatické prvky, ako napríklad salto vpred, salto vzad a iné.

Kto založil parkour akadémiu WOOLFACADEMY ?

Parkour akadémiu založil Martin Woolf Šimora, ktorý sa parkouru a freerunningu venuje od jeho začiatku na Slovensku (2004).  Vyštudoval Univerzitu Konštantína a Filozofa v Nitre. Je certifikovaný tréner I.kvalifikačného stupňa SAKT zapísaný v registri športových odborníkov. Momentálne pôsobí v spoločnosti Skill LAB v Nitre, ako riaditeľ najväčšej parkour haly na západnom Slovensku www.skills.sk