KONTAKT

Svojou činnosťou podporujeme rozvoj športu parkour na Slovensku. Poskytujeme svojou činnosťou informácie, ktoré sú potrebné na jeho vykonávanie. Organizujeme stretnutia a tréningy pre deti a mládež, ktoré sú zamerané na rozvoj pohybových schopností.

IČO: 51735652

Sídlo: Nitra

Riaditeľ: Martin Šimora

E-mail: martinsimora (at) woolfacademy.sk

Prevádzkový poriadok telocvične

Pred prvou návštevou je potrebné sa oboznámiť s prevádzkovým poriadkom našej telocvične. Každý návštevník súhlasí, že si prečítal a oboznámil sa s prevádzkovým poriadkom WOOLFACADEMY. Prevázkový poriadok nájdete v tomto odkaze: prevádzkový poriadok