Kontakt

Wacademy podporuje svojou činnosťou rozvoj športu parkour na Slovensku. Poskytuje svojou činnosťou informácie, ktoré sú potrebné na jeho vykonávanie. Organizujeme stretnutia a tréningy pre deti a mládež, ktoré sú zamerané na rozvoj pohybových schopností. Rozvíjame spoluprácu s inými športovými klubmi a združeniami s cieľom propagovať športovú disciplínu parkour.

IČO: 51735652

Sídlo: Nitra

Riaditeľ: Martin Šimora